Nyheter

Følg med på hva som skjer hos oss og våre leverandører. Her oppdaterer vi med alt det som har nyhetsverdi for oss, våres kunder og våre leverandører.
Vi produserer selv i Randers, hvor vi disponerer en moderne maskinpark, som gir oss mulighet for å produsere og bearbeide våre produkter etter kundens ønsker.

Vi er spesialister
på laminat og melamin

Spesialtilpassede løsninger
til byggebransjen

Vi produserer på egen fabrikk
hvor vi disponerer en moderne maskinpark

Vi selger til byggebransjen
i hele Skandinavia